Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Adresa poskytovateľa
Kutlíková 17
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Adresa prevádzky
Vyšehradská 35
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262313900
alena.halcakova@petrzalka.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
40