Zverejňovač príspevkov

Späť

SENIOR ZOHOR n.o.

Názov poskytovateľa
SENIOR ZOHOR n.o.
Adresa poskytovateľa
Dolná 46
Zohor
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
SENIOR ZOHOR n.o.
Adresa prevádzky
Dolná 46
Zohor
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
16