Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa poskytovateľa
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa prevádzky
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260421261
senecio@senecio.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Práčovňa
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita