Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa poskytovateľa
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa prevádzky
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260421261
senecio@senecio.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
4