Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa poskytovateľa
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
Adresa prevádzky
Na Grbe 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260421261
senecio@senecio.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40