Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Adresa poskytovateľa
Šíravská 7
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Adresa prevádzky
Bodvianska 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421240204810
sekretariat@vrakuna.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
20