Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

POLYGRAFICKÁ PRIVÍTALA PÁNA PREZIDENTA!

13.10.2017

12. október 2017 je pre SOŠ polygrafickú významným dňom. Škola, ktorá tento rok oslavuje 65. výročie svojho založenia, privítala na svojej pôde najvyššieho predstaviteľa Slovenskej republiky prezidenta Andreja Kisku.
 

Na úvodnom stretnutí s vedením školy pán prezident prejavil záujem o fungovanie ško-ly, uplatnenie sa absolventov či o vedomostnú úroveň žiakov. Prezradil o sebe, že po vysokoškolskom štúdiu elektrotechniky sa takmer vydal na dráhu pedagóga. Za celú školu mu zástupkyňa riaditeľa Judita Földesová odovzdala dar, ktorým bol ručne vyrobený kalendár z linorytov žiakov II. G a III. G.


Nasledovala prehliadka budovy praktického vyučovania. Tu mal prezident možnosť vidieť prácu tlačiarov a oboznámil sa s jednotlivými fázami tlače. Riaditeľ školy vzácnemu hosťovi predstavil aj múzeum Johannesa Gutenberga.


Poslednou časťou návštevy prezidenta bola beseda so žiakmi školy. Prezident sa tu predstavil ako veľmi dobrý rečník, pričom využíval množstvo príbehov, s ktorými sa stretol. Prítomných oboznámil so svojimi pracovnými začiatkami a neúspechmi, ale aj s úspechmi v úlohe podnikateľa. Prezident žiakom predstavil oblasti, ktoré sú preňho vo výkone funkcie prioritami, a to zdravotníctvo, školstvo a súdnictvo.


Po úvodnom prejave mali prítomní možnosť položiť niekoľko otázok, po ktorých pán prezident vyjadril presvedčenie, že z mnohých našich žiakov vyrastú významné osobnosti, a rozlúčil sa výzvou, aby potom vrátili spoločnosti časť svojho úspechu. 

foto album: https://www.flickr.com/photos/fotopavolfreso/albums/72157687227387790

Facebook školy: https://www.facebook.com/polygrafka/videos/836470356530288/

školský YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3auNF3yIc4LoZFGC4K9Qgg