Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Polícia pri tragédii v DSS nezistila cudzie zavinenie

19.08.2016

Tragická udalosť v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača sa v uplynulých dňoch zbytočne zmenil na kauzu, ktorá ubližuje v prvom rade rodine klientky. Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj vyslovuje nad vzniknutou situáciou ľútosť. Na dnešnom brífingu zástupcovia župy ozrejmili ako to v takýchto zariadeniach funguje. 

„Veľmi nás mrzí tohto týždňová nešťastná udalosť. Dôležité pri tomto prípade je ukázať akým spôsobom postupujeme pri takto ťažkých klientov, akým spôsobom skúmame jednotlivé aspekty ich zdravotného stavu, ich odkázanosť. Viem, že sa nás zastalo aj ministerstvo. Mňa sa to hlboko dotýka. Je to jednoducho vec, ktorá sa stala v pôsobnosti našej župy  a my na to musíme zareagovať,“ vyjadril sa počas brífingu predseda BSK Pavol Frešo.

V pondelok 15. augusta nad ránom zomrela po páde z okna na 3. poschodí zariadenia pre seniorov v Rači sedemdesiatročná klientka. Rýchlu zdravotnú pomoc zavolal zamestnanec zariadenia a  žene okamžite poskytla pomoc zdravotná sestra, ktorá mala v zariadení službu.

Klientka so VI-stupňom odkázanosti bývala v samostatnej jednotke bytového domu spomínaného zariadenia, bola samostatná a nepotrebovala nepretržitý dohľad. Takisto spĺňala všetky kritériá, aby dokázali samostatne bývať v týchto bytových jednotkách.

„Ide o kritériá, ktoré posudzujeme pred tým ako klienta prijmeme. V prvom rade, či je schopný starať sa sám o seba v bežných úkonoch starostlivosti v oblasti hygieny, prípravy stravy, či sa vie sám obliekať a čo je veľmi dôležité, či je plne samostatne mobilný, samostatne chodí a nepoužíva pri tom pomôcky. V prípade tohto zariadenia sa posudzuje aj miera orientácie, teda ako je schopný orientovať sa v priestore či vie, kde sa nachádza, vie sa orientovať aj v udalostiach, ktoré sa okolo neho dejú,“ spresnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.

Polícia po vykonaní potrebných úkonov tejto tragickej udalosti nezistila cudzie zavinenie. Zo strany zamestnancov zariadenia, ani iných osôb neprišlo k žiadnemu pochybeniu.