Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Podpora Národnému parku Podunajsko už aj z Vrakune

28.02.2017

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta sa dnes zúčastnili miestneho Zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa, kde hovorili s poslancami o iniciatíve vzniku Národného parku Podunajsko.
 
„Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez Bratislavu, Dunajské Luhy až po Veľkoleský ostrov. V spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami hľadáme optimálne riešenie, ktoré podporí ochranu prírody, turistický ruch a rozvoj tohto územia čoho čo bude aj obsiahnuté v pozičnom dokumente,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vrakuňa dnes vyjadrili podporu iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorého cieľom je záchrana a zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov v lužných lesoch. O postupe ako aj o príprave pozičného dokumentu informovali miestnych poslancov bratislavský župan Pavol Frešo a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.
 
„Rokujeme so starostami. Nie je to len o tom, že podporujeme tú iniciatívu, ale budeme sa zaujímať aj o názory obcí a starostov, aby nám povedali ako vnímajú túto iniciatívu. Myslím, že zatiaľ tá filozofia  akým spôsobom to chcem presadzovať je prijímaná pozitívne, je správna a že to takto bude pokračovať aj ďalej,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta.
 
Vyhlásenie národného parku je v kompetencii Vlády SR na návrh Ministerstva životného prostredia. Bratislavský samosprávny kraj sa stáva sprostredkovateľom diskusie medzi vládou a obyvateľmi kraja, ktorí podporujú vznik Národného parku Podunajsko.
 
„Priznám sa, že v septembri, keď sme prvýkrát dostali túto informáciu na územie Vrakune, som mala veľmi rozporuplné pocity aj informácie. Navštívila som ochranárov, dala som si poradiť aj cyklistami, turistami, vodákmi na tomto území. Teraz, keď  máme na stole predbežný návrh alebo štruktúru pozičného plánu, ktorý bude vypracovaný do jesene 2017, máme jasné informácie, tak som veľmi rada, že aj územie Malého Dunaja sa dostalo do tohto návrhu a práve na území Vrakune je to veľmi dôležitá vec. Budeme tak mať aspoň konkrétne poznatky o možnosti využitia čo sa týka vodáctva a cykloturistiky aj ochrany podzemných vôd daného územia,“ dodala Zuzana Schwartzová, poslankyňa Zastupiteľstva BSK a poslankyňa miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vrakuňa.