Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Plavární v kraji pribúda, Petržalská je už otvorená

23.08.2016

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, MČ Bratislava - Petržalka dnes slávnostne otvorili petržalskú plaváreň, ktorej krstným otcom sa stal strieborný olympijský medailista Matej Beňuš. Najbližšie necelé dva týždne pôjde o skúšobnú prevádzku a oficiálne otvorenie plavárne pre širokú verejnosť je naplánované na 5. septembra 2016. 

„Bratislavská župa dala mestskej časti Bratislava Petržalka v začiatku dotáciu pol milióna eur a sami ste od pána starostu počuli, že to bol rozhodujúci impulz, od ktorého sa potom rozbehli všetky bankové vyjednávania na to, aby sa podarilo plaváreň dokončiť. Nakoľko súčasťou našej dlhodobej stratégie je to, že podporujeme plavárne v rámci bratislavskej župy, tak dôvod prečo podporiť takúto plaváreň v Petržalke bol veľmi jednoduchý. V Petržalke môžete plávať iba v Matadorke, síce s podporou župy, ale len v lete a niečo kryté, kde môžete plávať celý rok tu chýbalo,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ktorý dodal, že táto plaváreň  je prínosom pre všetkých obyvateľov bratislavského regiónu.

Návštevníci plavárne budú mať k dispozícii 25 metrový plavecký bazén s piatimi dráhami, zážitkový bazén, detský bazén a súčasťou bude aj saunový svet. Denná kapacita plavárne sa pohybuje na úrovni 640 návštevníkov.

Objekt plavárne bude v prvom rade slúžiť verejnosti, ale aj študentom stredných škôl so sídlom v Bratislavskom kraji, ktorý v nej budú mať vo vyhradených hodinách bezplatný vstup. To platí aj v prípade poberateľov starobného a invalidného dôchodku s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

Bratislavský samosprávny kraj poskytol pre výstavbu petržalskej plavárne dotáciu vo výške 500.000 eur, ktorú schválili poslanci Zastupiteľstva BSK na júnovom zasadnutí v roku 2014.  Nakoľko je plavární v kraji stále nedostatok, pracuje bratislavská župa aj na zrekonštruovaní plavární vo svojej pôsobnosti.

Ide o bazén na gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, kde je už vypracovaná projektovú dokumentáciu na výmenu technológie bazéna. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstaranie zhotoviteľa. Predpokladaná hodnota na výmenu technológie je 114 777,-€ s DPH. Predmetom rekonštrukcie je kompletná výmena technologickej časti bazéna - čerpadla, filtračné zariadenia, chemická úprava vody.

Na ďalší bazén na bratislavskej SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch prebieha v súčasnosti proces verejného obstarania zhotoviteľa rekonštrukcie bazéna. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je 400 231,81 € s DPH a zahŕňa výmenu technologického zariadenia, opravu rozvodov ústredného vykurovanie, výmenu obkladov a dlažieb, opravu sociálneho zázemia bazénu, rozvody vody a kanalizácie, oprava obkladu a dlažieb, výmena zárubní a dvier, výmena vodovodných batérii a zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach bazénu, výmena okien objektu bazéna.

Župný bazén na SPŠ stavebnej a geodetickej v bratislavskom Ružinove má už vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu bazéna. Aktuálne sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie rekonštrukcie, ktorej predpokladaná hodnota je 1 089 600,-€ s DPH.  Predmetom rekonštrukcie je výmena technologického zariadenia bazéna, výmena obkladov dlažieb, výmena vzduchotechniky, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia vykurovania, vonkajšia prípojka kanalizácie a vodovodná prípojka.