Zverejňovač príspevkov

Späť

Senior klub

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Adresa poskytovateľa
Námestie sv. Františka 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Senior klub
Adresa prevádzky
Lackova 5670/4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421260259226
jana.mozesova@karlovaves.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
100