Zverejňovač príspevkov

Späť

Slovenský Grob

Názov poskytovateľa
Slovenský Grob
Adresa poskytovateľa
Hlavná 132
Slovenský Grob
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Slovenský Grob
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita