Zverejňovač príspevkov

Späť

Šenkvice

Názov poskytovateľa
Šenkvice
Adresa poskytovateľa
Námestie Gabriela Kolinoviča 5
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Šenkvice
Adresa prevádzky
Námestie Gabriela Kolinoviča 5
Šenkvice
Kontakt
00421336486017
socialne@senkvice.org
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita