Zverejňovač príspevkov

Späť

Šenkvice

Názov poskytovateľa
Šenkvice
Adresa poskytovateľa
Námestie Gabriela Kolinoviča 5
Šenkvice
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Šenkvice
Adresa prevádzky
Zapotok 79
Šenkvice
Kontakt
00421336486017
socialne@senkvice.org
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
4