Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum sociálnych služieb Budnerice

Názov poskytovateľa
Budmerice
Adresa poskytovateľa
534
Budmerice
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Centrum sociálnych služieb Budnerice
Adresa prevádzky
43
Budmerice
Kontakt
00421336448088
css@budmerice.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
4