Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum sociálnych služieb Budnerice

Názov poskytovateľa
Budmerice
Adresa poskytovateľa
534
Budmerice
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Centrum sociálnych služieb Budnerice
Adresa prevádzky
43
Budmerice
Kontakt
00421336448088
css@budmerice.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20