Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb

Názov poskytovateľa
Kuchyňa
Adresa poskytovateľa
220
Kuchyňa
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb
Adresa prevádzky
448
Kuchyňa
Kontakt
004210347785131
kuchyna220@stonline.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita