Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Petržalskí učitelia v župných internátoch

03.07.2017

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan dnes podpísali spoločné Memorandum o spolupráci medzi BSK a MČ Bratislava – Petržalka. Vďaka tomu môže župa na internátoch, ktoré zriaďuje, ubytovať mimobratislavských zamestnancov o prácu v školstve v Petržalke.
 
„Bratislavská župa registruje tento problém čo sa týka základných škôl a škôlok. Tie patria mestským častiam v Bratislave a práve preto sme Mestskej časti Bratislava – Petržalka ponúkli časť kapacít na našich internátoch práve pre učiteľky a učiteľov materských a základných škôl s tým, že si časť nákladov bude hradiť mestská časť sama. Veľmi dobre rozumieme tomu, že pracovníci v školstve majú malé tabuľkové platy a preto sa im snažíme pomôcť aspoň s ubytovaním z titulu Bratislavskej župy či už pre našich vlastných alebo aj pre tých, ktorí pracujú v meste pod jednotlivými mestskými časťami. Toto memorandum je prvou lastovičkou. Pevne verím, že sa pripoja aj ostatné mestské časti, postarajú sa o svojich učiteľov a učiteľky. Župa má v tomto otvorenú náruč,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Memorandum o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre pedagogických zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka dnes podpísali štatutári župy a mestskej časti, teda predseda BSK Pavol Frešo a starosta MČ Bratislava – Petržalka Vladimír Bajan. Bratislavskému samosprávnemu kraju vyplýva z memoranda súčinnosť pri vytvorení podmienok na ubytovanie pedagogických zamestnancov materských aj základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka na župných internátoch v prípade, že internát nevyužijú stredoškoláci a budú v ňom voľné kapacity.
 
“Som vďačný predsedovi BSK, že iniciatívu, ktorá vznikla pred dvomi rokmi v Petržalke, si zobral za svoje a presvedčil aj poslancov župy, že má význam pomôcť aj kategórii zamestnancov, ktorí priamo jemu nepodliehajú v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pomôžeme mestským častiam stabilizovať učiteľský káder v predškolských zariadeniach. Pre mňa je to obrovská pomoc, pretože je to kategória zamestnancov, kde desiatky už máme v dôchodku a pre niektoré nové školy, ktoré ideme otvárať, nevieme zohnať učiteľky, dokonca ani riaditeľku školy. Čo samo o sebe predznamenáva určitý problém. Ak sem chceme zobrať niekoho zo stredného a východného Slovenska, tak nejaký bonus mu musíme dať práve v oblasti ubytovania. Lacnejšie ubytovania, ktoré si môžu dovoliť z učiteľského platu by mohlo byť tým rozhodujúcim bonusom,“ doplnil Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava – Petržalka.
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú na území hlavného mesta 10 školských internátov, ktoré sú primárne určené stredoškolákom. Bratislavský samosprávny kraj okrem dofinancovania škôl a školských zariadení zabezpečil aj rekonštrukciu ubytovacích buniek na Školskom internáte na Saratovskej, kde vzniklo 12 ubytovacích dvojizbových jednotiek, tzv. Učiteľských bytov.
 
„Mestská časť Petržalka sa zaviazala nám každoročne do konca mája odovzdať zoznam žiadateľov, teda pedagogických pracovníkov, ktorí prejavili záujem o ubytovanie v našich internátoch. Koncom mája totiž už aj riaditelia internátov poznajú naplnenosť internátu v nadchádzajúcom školskom roku. Naším prvoradým spoločným cieľom je udržať v školstve mladých ľudí, preto spoločne hľadáme riešenia, ako im čo najviac uľahčiť finančnú situáciu,“ zhrnul Roman Csabay riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK.