Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Oznam o prevzatí zdravotného obvodu po MUDr. Marte KRÁLIKOVEJ

02.12.2016

K 30.11. 2016 na vlastnú žiadosť ukončila činnosť MUDr. Marta Králiková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast.
 
Pacientov z obvodu po MUDr. Králikovej, s platnosťou od 01.12. 2016 preberajú lekárky: 
• MUDr. MUDr. Ľubica Pokorná, všeobecná ambulancia pre deti a dorast,  Zdravotné stredisko Bebravská 1, 821 07  Bratislava-Vrakuňa, Kontakt: 02/ 455 202 55, mudr.pokornalubica@zoznam.sk, Ulice:  Podbeľová, Rajecká, Rascová. 
 
• MUDr. Monika Priehodová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, APED s.r.o., Zdravotné stredisko Bebravská 1, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, Kontakt: 02/452 577 03, aped.priehodova@gmail.com, Ulice:  Orgovánová, Majoránová, Margarétová, Orchideová.