Zverejňovač príspevkov

Späť

OZ Vagus

Názov poskytovateľa
OZ Vagus
Adresa poskytovateľa
Čelakovského 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
OZ Vagus
Adresa prevádzky
Mýtna 33
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nízkoprahové denné centrum
Cieľová skupina
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy: - z dôvodu, že nemajú a zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základný
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
80