Zverejňovač príspevkov

Späť

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Názov poskytovateľa
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa poskytovateľa
Šafárikova 28
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby, rodiny alebo komunity v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita