Zverejňovač príspevkov

Späť

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Názov poskytovateľa
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa poskytovateľa
Šafárikova 28
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
seniori a ich rodinní príslušníci, klienti so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita