Zverejňovač príspevkov

Späť

Raná starostlivosť, n.o.

Názov poskytovateľa
Raná starostlivosť, n.o.
Adresa poskytovateľa
Panenská 28
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Raná starostlivosť, n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Služba včasnej intervencie
Cieľová skupina
Rodiny s deťmi raného veku so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (vek detí od 0 do 7 rokov)
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita