Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Odomykanie Dunaja už túto sobotu

08.06.2018
„Územie medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj, vrátane hlavného toku Dunaja, je špecifickým fenoménom vody. Všetky tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe. Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej destinácie,“ povedal k projektu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
 
Sobotný deň v obci Zálesie spestrí nielen symbolické Odomykanie Dunaja, ale organizátori si pripravili aj zaujímavý sprievodný program, ako súťaž o najrýchlejší katamarán – Záleskí vodáci, súťaž o najrýchlejšiu 10-člennú posádku – Dunajskí vodáci, súťaž o najlepšiu masku piráta – Korzár Malého Dunaja či skautská aktivita – Uviaž si svoj uzol. Súčasťou bude aj predstavenie projektu revitalizácie nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie s názvom Korzo Zálesie. Zároveň na mieste priamo v prírode bude aj výstava vizualizácií tohto projektu. Korzo Zálesie prinesie obyvateľom a turistom ďalšie možnosti športového vyžitia, stane sa miestom pre oddych a spoznávanie prírody. V rámci projektu bude vybudované mólo v šírke 3 metre a s dĺžkou 120 metrov, prírodný amfiteáter, či prevádzková budova ako zázemie pre vodákov. Dĺžka projektu je 24 mesiacov pri celkovom rozpočte 2 863 279,36 EUR. Zastupiteľstvo BSK schválilo vstup bratislavskej župy do projektu 22. apríla 2016. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
 
Bratislavský samosprávny kraj, ako jeden z partnerov podujatia, je zároveň lídrom projektu zameraného na“Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti”, ktorého cieľom je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstvacezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie. Tá by mala prispieť k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja.
 
V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 30 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia samostatnej marketingovej značky.