Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Odmeny v DSS sú dvojnásobné

12.06.2018

„Cieľom je zlepšiť finančné podmienky zamestnancov v DSS. Už v decembri im župa dala 100 eur v rámci mimoriadnych odmien. Uvedomujeme si, že vždy je popri odhodlaní a zanietení pre prácu potrebná aj motivácia. Polročné odmeny v zariadeniach sociálnych služieb sme zdvojnásobili,“ ozrejmil na tlačovej konferencii Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.


Za prvý polrok poskytne Bratislavský samosprávny kraj polročné odmeny zamestnancom štrnástich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v priemernej výške 445 EUR v hrubom na zamestnanca. Najširšie zastúpenie majú zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb – ľuďmi so zdravotným postihnutím ako sú sociálni pracovníci a pracovníčky, opatrovatelia a opatrovateľky, zdravotné sestry, obslužný personál. Pridelenie výšky odmeny je v kompetencii riaditeľov DSS, nerozlišuje sa pozícia, hlavnými kritériami sú kvalitné plnenie pracovných úloh, zodpovednosť, dôslednosť či vlastná aktivita.


„Ďalším motivačným prvkom pre zamestnancov našich domovov sociálnych služieb je aj možnosť ubytovania v bytovom dome pri domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267. BSK tam má 26 bytových jednotiek, kde je možné ubytovať až 52 dospelých osôb. Nájomné je v porovnaní s bežnými cenami prenájmov veľmi nízke. Pri jednej osobe v bytovej jednotke sa náklady pohybujú na úrovni sto eur,“ pripomenul ďalší z benefitov pre zamestnancov župných DSS vicežupan BSK Mikuláš Krippel.