Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ochrana územia pred povodňami je v ďalšej fáze

18.07.2018

„Povodne sú pre náš región jedným z najväčších ohrození. Preto sme okrem vypracovania Katalógu adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy, aj súčasťou medzinárodného projektu Verejného protipovodňového a výstražného systému. Bratislavský kraj je jedným z pilotných regiónov, z ktorého výsledky budú spracované v rámci novovznikajúceho varovného protipovodňového systému,“ zhrnul ekologické opatrenia v kraji bratislavský župan Juraj Droba.

Osadením staníc sa projekt “Verejného protipovodňového a výstražného systému“  FLOOD-serv dostal do svojej ďalšej fázy realizácie – pilotného testovania, do ktorého sú zapojení odborníci z oblasti protipovodňovej ochrany, a v najbližších týždňoch sa môžu zapojiť aj občania dotknutých území.

Zrážkomerné stanice osadené na úpätí Malých Karpát nad bratislavskou Račou merajú množstvo spadnutých zrážok, teplotu vzduchu a v kombinácii s vodomernými stanicami umiestnenými nižšie, merajúcimi výšku vodnej hladiny, teplotu vody miestneho potoka vytvárajú smart riešenie pre skvalitnenie protipovodňovej ochrany. Stanice boli na testovanie osadené práve v mestskej časti Bratislava - Rača, ktorá opakovane trpí prívalovými povodňami. 
 
Meracie stanice majú vlastný napájací zdroj bez potreby prípojky 220 V alebo solárneho panelu. Získané dáta zasielajú vo veľmi krátkych intervaloch, čo v budúcnosti prispeje k včasnému varovaniu obyvateľov v prípade blížiaceho sa povodňového ohrozenia. Celý systém umožňuje pravidelný export dát, z ktorých sa na základe interných algoritmov vyšpecifikuje stupeň výstrahy - podľa úhrnu zrážok alebo stupne povodňovej aktivity - podľa výšky vodnej hladiny. Namerané údaje je možné ďalej použiť pre verejný povodňový núdzový a výstražný systém, ako aj na zhodnotenie prívalových povodní.

Tento projekt je financovaný z finančných prostriedkov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Župa na spustenie pilotného projektu dostala 65 tisíc eur.