Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ocenenia v sociálnej oblasti za rok 2016

29.11.2016

Bratislavský samosprávny kraj ocenil ľudí pôsobiacich v sociálnej oblasti. Tretí ročník podujatia „Ocenenie v sociálnej oblasti“ sa konal 29. novembra 2016 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja a ocenených bolo 13 laureátov.
 
Práca ocenených je veľmi dôležitá. Som presvedčený, že ju robíte s láskou a úctou a že ju robíte s nesmiernou dôverou v poslanie, ktoré máte,“ privítal laureátov cien predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 
Cieľom je oceniť poskytovateľa, prijímateľa/prijímateľku sociálnych služieb, zamestnanca/zamestnankyňu sociálnych služieb, fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonala významný čin, skutok alebo aktivitu v oblasti sociálnych služieb, má mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti sociálnych služieb, zaslúžila sa o spoločenský, kultúrny, športový, umelecký rozvoj v oblasti sociálnych služieb, zorganizovala významné, kreatívne podujatie, je v niečom výnimočná v poskytovaní sociálnej služby, vyniká používaním inovatívnych terapií a metód práce s klientmi alebo svojimi aktivitami v oblasti sociálnych služieb reprezentuje Slovenskú republiku doma i v zahraničí.

„Človek nepotrebuje k životu iba najnovšie výdobytky techniky, či vedy, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, pochopenie, dobrotivosť a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že máme v blízkosti spriazneného človeka, ktorý nám rozumie, vie a chce nám pomôcť,“ privítala laureátov riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.

Návrh na ocenenie mohli podávať zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a iné fyzické alebo právnické osoby do 2. novembra 2016 na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

Súčasne s odovzdávaním ocenení za rok 2016 boli odovzdané aj diplomy za rok 2015.

Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2015
Kategória zamestnanec/zamestnankyňa sociálnej služby: Bc. Katarína Královičová a Mgr. Jana Čajágiová
Kategória prijímateľ/prijímateľka sociálnej služby: Barbora Tomanová, Hildegarda Rösslerová – Sláviková, Ľubomír Sobota a Mojmír Cikrai
Kategória dobrovoľníctvo a filantropia: Čestná stráž prezidenta SR a PhDr. Alena Kolesárová
Kategória – kolektív zamestnanci a prijímatelia soc. služby: Mgr. Lucia Gallová a Kolektív autorov časopisu SMAJ-ko
Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2016
Kategória zamestnanec/zamestnankyňa sociálnej služby: Mgr. Monika Bárdošová. 
Kategória prijímateľ/prijímateľka sociálnej služby: Ján Živica
Kategória dobrovoľníctvo a filantropia: PhDr. Ľuboslav Móza a Hewlett-Packard Slovakia