Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

O krok bližšie k vzniku Národného parku Podunajsko

09.09.2016

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes jednoznačne schválili a tým zároveň vyjadrili podporu iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorého cieľom je záchrana a zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov v lužných lesoch. Podporu iniciatíve vyjadrili aj ústavy Slovenskej akadémie vied a ochranárske združenia.


“Bratislavská župa spolu s tretím sektorom a, samozrejme, v spolupráci so samosprávou, ktorej sa to týka, sa pokúsime spoločne prihlásiť k idey národného parku, ale zároveň s tým, že budeme chrániť prírodu. Takisto chceme, aby čo najviac ľudí do tejto prírody chodilo. Výsledkom NP má byť viac ľudí v tom území, v  týchto lužných lesoch a ich väčšia ochrana. Inšpirovali sme sa tým čo je v Rakúsku, kde je NP turistickým lákadlom.  Na to, aby sme to dosiahli, prijala bratislavská župa silnú deklaráciu a zaviazala sa, že vytvorí istý pozičný dokument, ktorý zahrnie všetky predstavy, ktoré v rámci NP budeme chcieť mať. Aby sme zabezpečili kroky vedúce k vyhláseniu NP Podunajsko, ale aby sme zabezpečili aj to, že sa  v ňom bude rozvíjať nielen bežný život, ale aj turistický život,” povedal na tlačovej konferencii predseda BSK Pavol Frešo.
 
Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez Bratislavu, Dunajské Luhy až po Veľkoleský ostrov. Celková výmera by mala byť 8 332,98 hektárov.
 
„Uznesenie bolo výsledkom diskusií s občianskymi združeniami, ale aj laickou verejnosťou, odbornou verejnosťou, o čom svedčia aj stanoviská Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a ďalších partnerských národných parkov, ktoré už skúsenosti majú a našu aktivitu podporujú. Na rozdiel od iných národných parkov toto je iniciatíva, ktorá vychádza zdola nie zhora, ako to bolo u väčšiny prípadov, kedy bol národný park vyhlásený vládou. Pozičný dokument, ktorý bude vo februári budúceho roka prijatý a ktorý bude sformulovaný tu na pôde Bratislavského samosprávneho kraja, by mal napomôcť k tomu, aby sme našli optimálne riešenie, ktoré podporí ochranu prírody, turistický ruch a rozvoj tohto územia,“ povedal podpredseda BSK Martin Berta, ktorého doplnila poslankyňa  Zastupiteľstva BSK Anna Zemanová slovami „Pre mňa je okrem deklaratívnej podoby veľmi dôležitá prax a uvedenie tejto myšlienky do praxe. Aby sa táto myšlienka premietla do územných plánov obcí a miest a aby sa lesohospodárska činnosť, ktorú definuje program starostlivosti o les ,posudzovala ako dokument v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.“
Vyhlásenie národného parku má v kompetencii Vláda SR na návrh Ministerstva životného prostredia. BSK sa stáva sprostredkovateľom diskusie medzi vládou a obyvateľmi kraja, ktorí podporujú vznik Národného parku Podunajsko.
 
„Dnešný deň považujem za veľmi významný v histórií ochrany prírody a to nie len v rámci Bratislavského kraja, ale v rámci celého Slovenska. Myslím si, že poslanci tohto Zastupiteľstva preukázali istý vyšší stupeň politickej zrelosti, že naozaj pochopili, že národný park nie je nato, aby ľudí obmedzoval, ale práve naopak, aby podporil širšie možnosti pre zmysluplné využívanie toho prírodného bohatstva, ktoré tu ešte máme,“ dodal na záver Jaromír Šíbl z Klubu strážcov prírody.