Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

O krok bližšie k modernizácii cesty Rohožník – Malacky

09.02.2017

Bratislavský samosprávny kraj a najmä jeho obyvatelia sú od dnes bližšie k modernizácii cesty tretej triedy spájajúcej Rohožník a Malacky. Úrad totiž získal Protokol o vykonaní štátnej expertízy, ktorá je nevyhnutným podkladom pre realizáciu náročného projektu.
 
„Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo zaoberá zlým stavom cesty tretej triedy, ktorá je najefektívnejšou spojnicou medzi okresným mestom Malacky a obcou Rohožník, ktorá má vo svojom katastri jedného z najväčších zamestnávateľov regiónu Záhorie, teda cementáreň. Objem výroby však okrem zvyšovania zamestnanosti v okrese prináša so sebou aj nápor na cestu, ktorá pôvodne rozhodne nebola dimenzovaná na takú intenzitu nákladnej dopravy,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj ako oprávnený žiadateľ o eurofondy sa vďaka dnešnému doručeniu Protokolu o vykonaní štátnej expertízy posunul bližšie k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ten by mal pokryť všetky náklady spojené s modernizáciou predmetnej cesty. Protokol župe vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Expertíza považuje predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 8,17 mil. eur. bez DPH.
Bratislavský samosprávny kraj tak môže predložiť žiadosť o eurofondy v aktuálne vyhlásenej výzve Integrovaného regionálneho operačného programu do 28. februára 2017. V prípade úspešného procesu verejného obstarávania by sa mohla rekonštrukcia začať už na jeseň tohto roku.