Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

O eurofondy budeme bojovať aj naďalej

04.05.2018
„Kohézna politika predstavuje najdôležitejšiu investičnú politiku EÚ, ktorá má veľké opodstatnenie. Samozrejme, jej hlavná pozornosť by mala byť zameraná na menej rozvinuté regióny s cieľom vyrovnávania rozdielov. No svoje miesto v nej majú aj viac rozvinuté regióny, ako Bratislavský kraj, ktoré na jednej strane predstavujú motory hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a inovácií, zároveň však čelia špecifickým výzvam v oblastiach ako je doprava, životné prostredie či sociálna inklúzia, zdôraznil bratislavský župan Juraj Droba. Zníženie financií na „eurofondy“ je zhruba 7%.
Nový rozpočet Európskej únie musí rátať s výpadkom príspevkov Veľkej Británie po brexite  a financovaním nových  výziev, akými sú napríklad migrácia a obrana. Z pohľadu regiónov je v rámci diskusie o rozpočte EÚ najväčšia pozornosť venovaná kohéznej politike, ktorej definitívny návrh bude zverejnený koncom mája. Ambíciou Európskej komisie je ukončiť rokovania o novom rozpočte ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.
Bratislavský samosprávny kraj sa už od roku 2016 spolupodieľa na kreovaní debaty o budúcej podobe kohéznej politiky, s ohľadom na problémy a výzvy metropolitných regiónov. Európska komisia má teraz necelý mesiac na predloženie konkrétneho návrhu kohéznej politiky po roku 2020.
„Tá najdôležitejšia fáza, ktorou sú samotné vyjednávania o návrhoch nariadení, nás ešte len čaká. Je preto dôležité, aby tak BSK ako aj ďalšie slovenské regióny využili všetky dostupné prostriedky, aby náš hlas bolo počuť aj v Bruseli. Európsky výbor regiónov v tejto súvislosti predstavuje veľmi dôležitý nástroj“, uzavrel Juraj Droba.