Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Nové strechy v Senci

20.11.2018

“Na ďalšej škole ukončila župa rozbehnuté opravy. Išlo o rekonštrukciu striech. O školy sa treba starať, lebo je to naša vizitka a aj to ako škola vyzerá má vplyv na rozhodnutie jej budúcich študentov. Verím, že aj v tomto prípade sa župná škola stala atraktívnejšou,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Predmetom rekonštrukcie boli opravy a výmeny hydroizolačnej vrstvy striech, spádových vrstiev striech a výmena svetlíkov na strechách Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, konkrétne na objekte A, B a nad dielňami školy v celkovej hodnote 136 667,59 eur s DPH.

Rekonštrukčné práce nad halou dielne, blokom A a B pozostávali z odstránenia nečistoty z plochej strechy z povlakovej krytiny, demontovanie strešných vtokov, prečistenia zvislého odpadového potrubia a ich upravenia tak, aby sa dali prepojiť v rámci tepelnej izolácie s doterajším potrubím. Ďalej sa demontovali odkvapy, lemovania, oplechovania múrov a nadmuroviek, svetlíky s kovovým rámom, sklenenými výplňami a ich doplnkami, bleskozvod vrátanie držiakov, svoriek, kotiev, potrubí vyústenia VZT a ostatných doplnkových kovových konštrukcií. Všetky kovové časti a doplnky, ktoré zostali alebo sa vrátili na strechu, sa očistili od starých náterov a opatrili sa novým náterom. Na upravenú a očistenú plochu strechy, upravenú atiku s novou podkladnou vrstvou z OSB dosiek a vyhotovením oplechovaním okraja odkvapovou záveternou lištou a lemovania z pozinkovaného farebného plechu, upravenými prestupmi potrubí a ostatných doplnkových konštrukcií, sa vyhotovila spádová vrstva z tepelnej izolácie, geotextília a nová hydroizolačná vrstva s lepenými spojmi, ktorá bola prikotvená k strešnej konštrukcií. Po montáži nového bleskozvodu vrátanie držiakov, svoriek, bola vyhotovená revízia bleskozvodu plochej strechy. Pri streche nad halou dielne sa repasovali vetracie potrubia VZT. Pri montáži nových pultových svetlíkov sa upravili detaily v mieste uloženia svetlíka na strechu, tak aby boli bezpečne ukotvené a nedošlo k ich poškodeniu.