Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava

Názov poskytovateľa
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava
Adresa poskytovateľa
Partizánska 2
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Stredisko Evanielickej DIAKONIE Bratislava
Adresa prevádzky
Partizánska 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
10