Zverejňovač príspevkov

Späť

PLAMIENOK n.o.

Názov poskytovateľa
PLAMIENOK n.o.
Adresa poskytovateľa
Zadunajská cesta 6/A
85101 Bratislava-Petržalka
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
PLAMIENOK n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
zomierajúce a ťažko choré deti, ich rodiny a sociálne okolie
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita