Zverejňovač príspevkov

Späť

PLAMIENOK n.o.

Názov poskytovateľa
PLAMIENOK n.o.
Adresa poskytovateľa
Zadunajská cesta 6/A
85101 Bratislava-Petržalka
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
PLAMIENOK n.o.
Adresa prevádzky
Zadunajská cesta 6/A
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Integračné centrum
Cieľová skupina
zomierajúce a ťažko choré deti, ich rodiny a sociálne okolie
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
7