Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Nelegálna klinika má zmluvu so sprostredkovateľom z Viedne

18.10.2017

Bratislavská župa na tlačovej konferencii informovala o liste z viedenského magistrátu, v ktorom žiadajú pomoc pri overení si informácií týkajúcich sa Dr. Yassine Ghaziho, ktorý v Bratislave prevádzkoval nelegálnu kliniku plastickej chirurgie. Tej Bratislavský samosprávny kraj udelil pokutu vo výške 22 000 eur. Župan Pavol Frešo opäť zdôraznil, že na Slovensku nemá predmetné zariadenie povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 

„Stále je v platnosti predbežné opatrenie, ktoré zakazuje tej klinike robiť lekárske výkony. Dostali sme žiadosť zo strany radnice mesta Viedeň. Dostali sme list, ktorý hovorí, že existuje spoločnosť, ktorá sa snaží sprostredkovať rakúskym pacientom operáciu, žiaľbohu, u nás v Bratislave u tohto lekára. Vo Viedni na to išli profesionálne, zobrali zmluvu s tou spoločnosťou a poslali to k nám aj s vyjadrením a so žiadosťou, že či sme schopní im doložiť a potvrdiť, že tento pán chirurg a jeho klinika má tu v Bratislave všetky potrebné povolenia. Tie otázky boli úplne jasné, teda či je oprávnený na Slovensku prevádzkovať takúto kliniku, keďže tá spoločnosť má voziť pacientov sem k nám, či má k dispozícií príslušné zdravotné povolenia a či má samozrejme povolenia týkajúce sa zariadenia samotného. Robíme tam pravidelne kontroly. Keď sme dostali tento list, niekoľko dní po sebe sme tam boli. Samozrejme, že sme celý tento dopyt aj so všetkou agendou odstúpili vyšetrovateľom, ktorí vyšetrujú prípad nelegálnej kliniky. S tým, že na základe týchto nových skutočností mohli prípadne rozšíriť celé vyšetrovanie,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Bratislavský samosprávny kraj dostal pred rokom podnet na fungovanie nelegálnej kliniky plastickej chirurgie v Bratislave. Po jeho prešetrení vydala župa predbežné opatrenie, ktorým klinike zakázala vykonávať činnosť, nakoľko nemala na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané povolenie ani od BSK ani od Ministerstva zdravotníctva SR. Takisto mu nebola vydaná žiadna licencia na špecializáciu v odbore plastická chirurgia od Slovenskej lekárskej komory. Nakoľko sa zistilo, že jeden z konateľov spoločnosti a lekár mal aktivity aj v zahraničí, BSK obratom informoval o prípade ministra zdravotníctva Českej republiky a primátora Viedne Michaela Häupla.

Práve na základe tohto listu spred roka sa na Bratislavskú župu v uplynulých dňoch obrátil úrad viedenského primátora. Dôvodom je zmluva, ktorú majú k dispozícii a ktorej kópiu poslali Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o zmluvu medzi rakúskou spoločnosťou a firmou Ilaesthetics so sídlom na Zelenej ulici v Bratislave. 

Úrad viedenského primátora žiada o informácie, ktoré sa týkajú Dr. Yassine Ghaziho, ktorý v Bratislave prevádzkoval nelegálnu kliniku plastickej chirurgie. Zisťujú, či Yassine Ghazi je oprávnený prevádzkovať na Slovensku takúto kliniku, či má k dispozícii príslušné zdravotné povolenia a či má povolenia týkajúce sa zdravotníckych zariadení

„Predmetom našej odpovede pre Viedenskú radnicu bude, že doktor Ghazi a jeho spoločnosť Ilaestethics nikdy nepožiadali Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia. Doktor Ghazi samotný nemá atestáciu z plastickej chirurgie, to znamená, že nemôže vykonávať túto činnosť. Jeho spoločnosť navyše ani nemá odborného zástupcu z plastickej chirurgie, aby takúto činnosť mohla vykonávať. Ale keďže si ani nepožiadali nikdy o povolenie Bratislavského samosprávneho kraja, z tohto dôvodu nemôžu vykonávať žiadnu zdravotnú starostlivosť na našom území. A prečo je také dôležité mať povolenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? Je tu nejaká garancia o tom, že zdravotná starostlivosť bude poskytovaná správne. Ak je to špecializácia navyše v tom odbore, na ktorú je tam špecialista určený, má potvrdenie zo slovenskej lekárskej komory,“ objasnil Valerián Potičný, lekár samosprávneho kraja. 

V zmluve je uvedené, že slovenská firma prevádzkuje na Zelenej ulici 10 v Bratislave kliniku, ktorá je plne vybavená na lekárske zákroky a ktorá zodpovedá všetkým ustanoveniam Slovenskej republiky a disponuje všetkými potrebnými schváleniami a povoleniami. To isté o sebe tvrdí Yassine Ghazi. Na základe tejto zmluvy sa rakúska spoločnosť stáva sprostredkovateľom – klinike Dr. Ghaziho sprostredkuje pacientov, ktorí sa chcú podrobiť chirurgickému zákroku u Yassine Ghaziho. Zároveň sa rakúska spoločnosť vzdáva zodpovednosti za všetky komplikácie, ktoré môžu počas zákroku nastať. Podľa zmluvy to na seba preberá klinika v Bratislave. Kópiu zmluvy poslal už Bratislavský samosprávny kraj vyšetrovateľovi, ktorý rieši prípad nelegálnej kliniky. 

„List z Viedne považujeme za veľmi dôležitý. Nakoľko pán doktor v ňom vyhlasuje a podpisuje, že disponuje všetkými platnými povoleniami na území Slovenskej republiky, čo nie je pravda. Preto ešte raz by sme chceli apelovať na ľudí, aby používali webovú stránku Bratislavského samosprávneho kraja www.e-vuc.sk, kde si môžu preveriť úplne každé zdravotnícke zariadenia, ktorému bolo vydané povolenie,“ zdôraznila riaditeľka Odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková. 

Bratislavský samosprávny kraj predmetné zariadenie priebežne kontroluje, či sa v ňom neposkytuje zdravotná starostlivosť. Zároveň si pacienti môžu konkrétneho lekára alebo zariadenie, či povolenie overiť na stránke www.e-vuc.sk. Takisto pripomíname poskytovateľom, ktorí majú povolenie od BSK, že môžu získať nálepku, ktorou sa jasne identifikujú ako zariadenie s povolením. Do dnešného dňa bolo takto rozdistribuovaných približne tisíc nálepiek.