Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 - 2021

27.11.2018
Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá v stanovenej lehote na verejnú diskusiu Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021. Pripomienky k zverejnenému návrhu je možné podať do 13.12.2018 do 15.30 hod.:
 

1. poštou alebo osobne na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor financií, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25,
2. elektronicky na adresu: marek.vlcej@region-bsk.sk,
3. elektronickým podaním, vyplnením elektronického formulára priamo z portálu elektronických služieb BSK.

Súvisiace dokumenty