Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Náučný chodník v Bernolákove otvorený

15.12.2016

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a obce Bernolákovo dnes slávnostne otvorili Náučný prírodopisný chodník Čierna voda v Bernolákove. Projekt „Náučný prírodopisný chodník Čierna voda“ finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.
 
„Cyklotrasa spojená s náučným chodníkom, ktorý sme dnes otvárali, má skutočne veľký význam nielen z hľadiska rekreácie, ale aj z náučného pohľadu. Pre obyvateľov je veľmi dôležité vedieť, akú máme v území faunu a flóru. Vytvára to ich vzťah k prírode a okoliu, v ktorom žijú,“ povedal podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.
Slávnostné otvorenie Náučného prírodopisného chodníka Čierna voda sa konalo v parčíku na Topoľovom rade v Bernolákove. Súčasťou bola prehliadka chodníka, ale aj odhalenie úvodnej tabule ako aj ďalších informačných tabúľ, ktoré budú obsahovať bohatý materiál s farebnou obrazovou prílohou. Tie vznikli v spolupráci s prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Návštevníci Náučného prírodopisného chodníka sa tak viac dozvedia o flóre a faune v tejto lokalite, ale aj informácie o vzácnych druhoch rastlín a drevín, ktoré sa vyskytujú aj v ostatných častiach obce.
„Zhruba pred rokom sme otvárali cyklotrasu a teraz sme ju dotvorili náučným prírodopisným chodníkom, aby sme v prvom rade zvyšovali povedomie v ľuďoch, aby si viac všímali svoje okolie na tomto peknom diele,“ vyjadril sa starosta obce Bernolákovo Richard Červienka.
Obec Bernolákovo zrealizovaním tohto projektu aj takouto formou dotvorí a obohatí panorámu chodníka a cyklotrasy, ktorá vznikla v roku 2015 o zaujímavé a užitočné informácie. Tie prispejú k zvýrazneniu povedomia v oblasti ochrany životného prostredia ako aj k zatraktívneniu celej lokality.