Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Následky katastrof vyriešime z eurofondov

28.04.2017

Zástupcovia regiónov, miest a obcí sa na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov zhodli na podpore návrhu Európskej komisie, že škody spôsobené prírodnými katastrofami by mali eurofondy vykrývať bez spoluúčasti žiadateľov.
 
„Primátori, starostovia, hajtmani aj župani sa stretávajú s tým, že zo svojich rozpočtov musia sanovať opravy po prírodných katastrofách, čo nie je v ich kompetenciách, no pre rozvoj územia je vyrovnávanie sa s prírodnými katastrofami kľúčové. Naším cieľom je, aby sa pri čerpaní eurofondov na opravovanie škôd po prírodných katastrofách nevyžadovalo spolufinancovanie. Teda, že celé to zafinancuje Európska únia,“ predstavil stanovisko Európskeho výboru regiónov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Európsky výbor regiónov na svojej minulotýždňovej plenárnej schôdzi schválil stanovisko , ktorého hlavnou myšlienkou je pomoc eurofondov pri prírodných katastrofách. Nielen pri budovaní novej infraštruktýry, ktorá musí byť odolná voči prírodným katastrofám, ale aj pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Eurofondy na tieto účely by boli poskytnuté v plnej výške, teda bez povinného spolufinancovania žiadateľom.
„Na februárovom zastupiteľstve schválili župní poslanci Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky klímy. Ten je návodom pre zástupcov miest a obcí regiónu ako sa vyrovnať s dôsledkami globálneho otepľovania a ako ich na miestnej úrovni znižovať. Aj na tieto opatrenia môžu obce a mestá čerpať externé prostriedky,“ vyjadril sa podpredseda BSK Martin Berta. Ten pokračoval minulý týždeň v Bruseli aj v riešení problémov metropolitných regiónov stretnutím s maršálkom Mazovského vojvodstsva Adamom Stružikom, ktorý by mal priority hlavných miest obhajovať v Bruseli na Kohéznom fóre, teda na konferencii, ktorá zadefinuje smerovanie kohéznej politiky po roku 2020.