Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Národný park s podporou Karlovej Vsi a Ružinova

28.09.2016

Poslanci miestnych zastupiteľstiev bratislavských mestských častí Karlova Ves a Ružinov sa pridali k župným poslancom a k poslancom Petržalky a bratislavského Starého Mesta a vyjadrili podporu iniciatíve vzniku Národného parku Podunajsko. Ten by mal spojiť existujúce chráneného územia od sútoku Moravy až po sútok Dunaja a Ipľa.
 
„Podpora miestnej samosprávy je dôležitým oporným bodom v našej snahe o vznik Národného parku Podunajsko. Jednou z našich podmienok jeho vzniku je rozvoj možností turistiky a rekreácie na území národného parku,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 
Miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí Karlova Ves a Ružinov na svojich dnešných zasadnutiach vyjadrili jednoznačnú podporu iniciatíve vzniku Národného parku Podunajsko. Pridali sa tak k podpore staromestských a petržalských poslancov. 
Národný park Podunajsko podporila aj hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislavy Ingrid Konrad, vedeckí pracovníci Geografického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV a Ústavu ekológie lesa SAV, riaditelia národných parkov Donau–auen a Podyjí, ale aj vedenie Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Slovenskej ornitologickej spoločnosti a Ochrany dravcov na Slovensku. Podporu iniciatíva našla aj u dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Milana Triznu.
Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa. Celková rozloha by mala byť 8 332,98 ha. Vyhlásenie Národného parku Podunajsko má viesť najmä k záchrane a k zachovaniu zvyškov ohrozených biotopov pôvodných porastov lužných lesov, na ktoré sú viazané aj vzácne druhy živočíchov.