Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Na župných školách dnes odovzdajú takmer 18 000 vysvedčení

30.06.2017

Pred tým ako žiaci opustia pred letnými prázdninami školské lavice, čaká ich oficiálne uzatvorenie školského roku, kedy si z rúk triednych profesorov prevezmú svoje vysvedčenia. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja dnes odovzdajú takmer 18 000 vysvedčení. Brány škôl opustí 2 999 absolventov a zapísaných do prvých ročníkov je 3682 budúcich prvákov v školskom roku 2017/18.
 
„Koniec školského roka prináša žiakom radosť z prázdnin a voľna. Zároveň koncoročné vysvedčenia sú výsledkom práce tak žiakov, ako aj učiteľov. Kvalitné vzdelanie je základom pre budúce povolanie a ich smerovanie v živote. V kraji máme kvalitné školy a záujem o stredné odborné školy  narastá. Toto potvrdzuje aj fungovanie 8 Centier odborného vzdelávania a prípravy ako aj  COVP v pôsobnosti súkromného zriaďovateľa - Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu a COVP pri SSOŠ automobilovej Duálna akadémia pre oblasť automobilového priemyslu,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja bolo v školskom roku 2016/17 celkom 56 škôl, ktoré spolu navštevovalo 17 776 žiakov. Počet absolventov škôl, bez žiakov nadstavbového a pomaturitného štúdia, bol 2999. 319 absolvovalo učebné odbory 3-ročného štúdia a 2680 4-, 5-ročné štúdium a 8-ročné gymnázium.
Aktuálny počet zapísaných žiakov zo základných škôl na župné stredné školy k 27. júnu 2017 je 3682. 3226 bude študovať na SOŠ, 4-ročných a 5-ročných gymnáziách a 456 na 8-ročných gymnáziách.