Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Na stanovisku ku križovatke Triblavina župa nič nemení

20.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj zaujíma jasné stanovisko v súvislosti s križovatkou Triblavina, ktorým podporuje pôvodné rozšírenie diaľnice D1 na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojsmernými dvojpruhovými jednosmernými kolektormi v úseku Bratislava – hranica BSK – Trnava. To vyplýva aj zo schváleného Územného plánu BSK.

 
„Nakoľko župa nedostala žiadosť o vyjadrenie sa k zmene stavby Triblavina pred jej dokončením ani od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ani od Národnej diaľničnej spoločnosti, máme za to, že predmetný list, na ktorý sa petičiari v podaní odvolávajú, sa v žiadnom prípade netýka križovatky Triblavina. Ide len o vyjadrenie k technickému riešeniu obsiahnutému v návrhu dokumentácie predloženej jej spracovateľom, ktoré v žiadnom prípade nemôže nahrádzať rozhodnutie stavebného úradu. BSK nie je stavebným úradom pre diaľnice a preto ani nemôže vydať žiadne stavebné povolenie alebo iné rozhodnutie, ktoré by oprávňovalo stavebníka k zmenám,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Nikto z dotknutých orgánov nežiadal od Bratislavského samosprávneho kraja žiadne vyjadrenie a ani Bratislavský samosprávny kraj sa v súvislosti s križovatkou Triblavina nevyjadroval pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ani pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Stanovisko pre tieto orgány by však bolo jednoznačné ako v prípade Ministerstva životného prostredia SR, ktorý ako jediný orgán žiadal od Bratislavského samosprávneho kraja stanovisko k zmene stavby. Bratislavský samosprávny kraj mu v liste adresoval vyjadrenie (priložená príloha), ktorým BSK nesúhlasí so zmenou stavby pred dokončením, teda s rozšírením diaľnice D1 na 8-pruh, nakoľko je to v rozpore s platným územným plánom BSK a s takýmto návrhom križovatky Triblavina nesúhlasí.
 
K podanému podnetu petičiarov sa bude môcť Bratislavský samosprávny kraj vyjadriť až po jeho doručení a oboznámení sa s ním.