Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Na rozvoj cyklodopravy takmer 8 miliónov eur

11.05.2017

Členovia Rady partnerstva Bratislavského kraja na svojom dnešnom rokovaní jednohlasne podporili rozvoj cyklodopravy, projektov verejnej dopravy a financovanie budovania ciest. Ich rozhodnutie musí koncom mája schváliť ešte Monitorovací výbor pre IROP. V Integrovanom regionálnom operačnom programe v Bratislavskom kraji tak bolo na novo prerozdelených 20 miliónov eur.
 
„Jednohlasne a zhodne zahlasovali všetci dôležití hráči v území za prerozdelenie financií v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Všetci sme sa zhodli, že v tomto programovom období by mali ísť prostriedky najmä do rozvoja nemotorovej dopravy, teda do budovania cyklo-infraštruktúry a do zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy. Viac ako osem miliónov ostalo na budovanie ciest prvej triedy a už teraz vieme, že do roku 2023 bude postavená prvá časť obchvatu pod Malými Karpatami, teda obchvatu Grobov, Pezinka a Modry. Koncom roka už budeme vedieť aj konkrétne, ktorá časť bude prvá,“ zhrnul závery dnešného rokovania predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja dnes pokračovalo rokovanie Rady partnerstva Bratislavského kraja, ktoré bolo minulý týždeň prerušené pre zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatska. Na tomto stretnutí sa členovia, ktorí sú zástupcami miest a obcí Malokarpatska, zhodli na urýchlení projektovej prípravy obchvatu Slovenského a Chorvátskeho Grobu, Pezinka a Modry. V najbližšom období sa začne príprava projektovej dokumentácie a podľa stavu pripravenosti bude možnosť jeho časti prefinancovať z eurofondov. Z eurofondov budú v rokoch 2014-2020 v rámci prioritnej osi 1 Bezpečná a ekologická doprava v Bratislavskom kraji podporené aj projekty na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v sume 13 209 843 eura a 7 792 977 eur je vyčlenených pre špecifický cieľ zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy predovšetkým cyklistickej dopravy.