Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Na opravu všetkých budov potrebuje kraj 70 mil EUR

17.06.2016

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 98 organizácií, ktoré sídlia v župných budovách. Župa eviduje takmer 500 požiadaviek na opravy objektov v rozpätí od výmeny svetiel až po kompletnú rekonštrukciu objektu. Na uspokojenie všetkých by kraj potreboval cca 70 000 000 eur. 

“Máme viac ako 400 budov, o ktoré sa musíme starať. V tejto chvíli, našťastie, žiadna nie je v havarijnom stave, no investície si vyžaduje každá jedna. S poslancami župy preto musíme postupne určovať prioritné projekty. V tom sme sa všetci zhodli,” vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Plán a harmonogram investícií a opráv vychádza z dokumentu Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020, ktorý poslanci Zastupiteľstva BSK schválili začiatkom roka 2014. Na dnešnom pracovnom stretnutí sa poslanci aj vicežupani Bratislavského samosprávneho kraja zoznámili s aktualizovaným plánom a harmonogramom investícií a opráv, ktoré budú realizované do konca roka 2016.
 
Opravy a údržba majetku Bratislavského samosprávneho kraja tvoria samostatnú kapitolu v rozpočte BSK. Kapitálové výdavky sú pri opravách použité najmä na technické zhodnotenia majetku Bratislavského samosprávneho kraja. Zásobník požiadaviek zriaďovateľských organizácií BSK na opravy sa v priebehu roka upravuje v nadväznosti na mimoriadne udalosti.
 
Do konca roka 2016 tak vďaka župným poslancom pribudne 10 učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Bratislave, 6 bytov bude zrekonštruovaných aj v DSS Kampino, nové sociálne zariadenia budú mať študenti SOŠ Záhradníckej v Malinove, rovnako na Obchodnej akadémii na Račianskej a SOŠ Kysuckej v Senci, kde pribudnú aj nové okná. Nové okná a dvere bude mať napríklad aj SOŠ na Komenského v Pezinku a ŠÚV Josefa Vydru na Dúbravskej v Bratislave. 
 
Bratislavský samosprávny kraj priebežne vyhlasuje verejné obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií či zhotoviteľa rekonštrukcie. Aktuálne napríklad prebieha súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie Bratislavského bábkového divadla, synagógy v Senci, či prístupového mosta do kaštieľa v Stupave. Župa pripravuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na rekonštrukciu bazéna pre študentov v SOŠ Na pántoch, realizáciu opravy elektroinštalácie na Gymnáziu I. Horvátha, ale aj na rekonštrukciu strechy kaštieľa v Malinove.