Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Na bratislavskom gymnáziu sa diskutovalo o výstavbe lanovky

06.04.2017

Zástupcovia župy, odborníci v oblasti dopravy, zástupcovia investora, ale aj široká verejnosť dnes diskutovali o koncepcii dopravy v Bratislave, najmä o zámere vybudovať nadzemnú dráhu. Na konferencii zazneli otázky aj o tom ako prezentovaný zámer ovplyvní myšlienku vybudovania ďalších električkových tratí, aký spôsob financovania sa zvolí pri prevádzke dráhy, ale aj ako vybudovanie môže prispieť k zlepšeniu verejnej osobnej dopravy v hlavnom meste na najviac vyťaženom ťahu
 

„Bratislavská župa je integrátorom dopravy v rámci celého kraja, čiže našim hlavným zámerom je, aby sa ľudia mohli prepravovať po celom kraji, podľa možností na jeden lístok. A samozrejme pokiaľ by sa takýto projekt mal uskutočniť a bol by súčasťou verejnej hromadnej dopravy, tak by sme mali záujem, aby bol aj zainteresovaný do našej integrovanej dopravy. Inak to nemá zmysel. Integrácia neznamená len to, že máte jeden lístok, s ktorým jazdíte po celom kraji, ale zároveň to aj znamená, že máte body napojenia, kde sa napája na inú dopravu, v tomto prípade na autobusovú na Nivách a samozrejme vlakovú na petržalskej strane. Preto to bratislavskú župu zaujíma, lebo Nivy spájajú mesto s celým krajom a Petržalská vlaková koľaj je pripojená na tú koľaj, ktorá potom znova spája po vlakovej osi celé mesto. Čiže bratislavská župa vníma seba ako integrátora a tak ako pri iných projektoch sme partnerom či mesta, mestských častí alebo koniec koncov štátu pri takýchto veľkých projektoch,“ ozrejmil Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Odborná konferencia, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj, sa konala na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici. Pozvaní odborníci ako aj široká verejnosť hovorili o nadzemke, ktorá by mohla byť alternatívnym spôsobom verejnej dopravy, pretože by v budúcnosti mohla prepraviť viac ako 3000 ľudí. Popri električke cez Starý most, ktorá ich prepraví 4 až 6 tisíc, by bola doplnkovou dopravnou alternatívou v kraji a posilnila by mobilitu medzi pravým a ľavým brehom Dunaja.

V rámci odbornej konferencie diskutovali nielen zástupcovia bratislavskej župy, ale aj investora, Bratislavskej integrovanej dopravy, Hlavného mesta SR Bratislavy, či Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Súčasťou bola aj panelová diskusia na rôzne témy z oblasti dopravy, riešení dopravnej situácie v kraji ako aj o nadzemke, jej vybudovaní, fungovaní, financovaní, prevádzkovaní.

Všetci zúčastnení vyzdvihli uskutočnenie odbornej konferencie, pretože len tak sa dá nájsť zhoda medzi všetkými stranami - mestom, župou, investorom, verejnosťou – a projekt realizovať.