Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Minister životného prostredia so seneckými stredoškolákmi

02.05.2017

Vo štvrtok 27.04.2017 navštívil minister životného prostredia SR László Sólymos dve senecké stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Návštevu prijala na pôde škôl aj podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
 
„Návšteva ministra životného prostredia na Gymnáziu Antona Bernoláka aj na Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci bola dôležitá nielen pre žiakov, ale aj pre župu, pretože sme mali možnosť predstaviť ministrovi aktivity samosprávneho kraja práve v oblasti environmentalistiky. Bratislavský samosprávny kraj je iniciátorom vzniku Národného parku Podunajsko a len pred pár týždňami sme predstavili Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky klímy,“ objasnila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
Prvou z tém rozhovorov vicežupanky BSK Gabrielly Németh a ministra Sólymosa bolo vytvorenie Národného parku Podunajsko. Župa rokovala so Štátnou ochranou prírody. Snahy o jej vyhlásenie podporili okrem aktivistov aj Slovenská akadémia vied, Bratislavské mestské časti aj obce a mestá v regióne. Ohľadom financovania tohto zámeru sa medzi odborníkmi diskutuje aj o modeli, ktorý funguje v rakúskom Národnom parku Donau Auen, kde sa na financovaní podieľa päťdesiatimi percentami štát, dvadsiatimi piatimi percentami Dolné Rakúsko a dvadsiatimi piatimi percentami Viedeň. Legislatíva na Slovensku je však momentálne nastavená tak, že peniaze na ochranu, rozvoj či platy zamestnancov správy národného parku zabezpečuje práve štát. Vicežupanka požiadala pána ministra, aby inicioval zmenu zákona v oblasti financovania národných parkov.
Témou však bolo aj vytvorenie Rodinného parku v Bratislave, pretože v bratislavskom kraji absentuje zariadenie zábavno-náučného charakteru, určené pre rodiny ako aj širokú verejnosť, ktoré by plnilo aj edukatívnu úlohu. Rodinný park by mal tvoriť komfortný priestor pre celoročné využitie s celodennou prevádzkou a mal by ponúkať inovatívny, atraktívny herný a náučný program s dôrazom na environmentalistiku a podporu kreativity detí a mládeže. Župa chce venovať zvýšenú pozornosť starostlivosti  o zeleň, ekológiu, životné prostredie, vzdelávanie, rodinný život, na prírodné materiály, nízkoenergetickú výstavbu či prevádzku a má mať zábavno-vzdelávací a oddychovo-rekreačný charakter najmä pre rodiny s deťmi a mládež. Lokalita na realizáciu parku sa nachádza v atraktívnej lokalite Bratislavy priamo v kontaktnom území urbanizovaného a prírodného prostredia s vysokou mierou prímestskej rekreácie. Ide o pozemok v mestskej časti Bratislava - Petržalka s plochou takmer 9 ha. 
Vicežupanka Gabriella Németh predstavila aj účasť župy na  Dunajskej stratégii od vzniku v roku 2010. Župa bola pri vytvorení stratégie a podporujeVýsledkom tejto stratégie je efektívnejšie využitie potenciálu podunajských štátov a rozvoja regionálnej politiky. Následne dopomáha k zlepšeniu života obyvateľov a sociálnej bezpečnosti a odstráneniu hranice a prekážok medzi jednotlivými regiónmi a štátmi.
Okrem zlepšenia plavby schopnosti na Dunaji, ochrany životného prostredia a boja proti znečisťovaniu ovzdušia, utužovania hospodárskeho rastu, rozvoja turizmu a kultúry v regióne medzi hlavnými cieľmi stratégie je aj zlepšenie systému ochrany pred povodňami. Nakoľko Bratislavská župa má z ostatných rokov nepríjemné skúsenosti s prívalovými dažďami, napĺňajúc túto stratégiu sme obstarali štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom.
BSK spolu s aktivistami ako prvý upozornil na nebezpečnú toxickú skládku vo Vrakuni, ktorú už desiatky rokov nikto nerieši. Koncom roka 2016 sa uskutočnila verejná diskusia na pôde BSK s cieľom  pomôcť čo najrýchlejšie situáciu okolo chemickej skládky CHZJD na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa vyriešiť, ale aj to, aby kompetentní začali čo najskôr pracovať na jej odstránení. Aby narastajúca kontaminácia podzemných vôd neničila zdravie aj život občanov a prírody Žitného ostrova ako aj najväčšiu zásobáreň pitnej vody Strednej Európy.
 
Na záver sa podpredsedníčka BSK a zároveň poslankyňa MsZ Senec Gabriella Németh venovala aj problému zápachu v Senci a požiadala ministra o pomoc. V meste Senec už viac desiatok rokov funguje skládka TKO, ktorá je v ostatných rokoch neuralgickým bodom medzi občanmi a jej prevádzkovateľom, firmy AVE. Obyvateľov čoraz častejšie obťažuje nepríjemný zápach, ktorého pôvod nie je známy. Niektorí sú presvedčení o tom, že pôvodcom zápachu je skládka, druhí považujú za pôvodcu  bioplynovú stanicu, ktorá pôsobí v Senci približne 5 rokov. Kým kontrolné orgány nezistia s určitosťou zdroj zápachu, nemôže byť vina pripísaná nikomu.   Mesto Senec prostredníctvom pána primátora už niekoľkokrát požiadalo SIŽP o vykonanie kontroly na skládke TKO ako aj bioplynovej stanice, výsledok okrem menších porušení bol vždy bez závad.