Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Metropoly a kraje V4 o pokračovaní eurofondov

24.05.2017

Bratislavský samosprávny kraj hostil na pôde svojej bruselskej kancelárie pracovný workshop s názvom „V4 Talks“. Témou konferencie bola budúcnosť kohéznej politiky EÚ. Podujatie bolo organizované v rámci platformy hlavných miest a regiónov Vyšehradskej skupiny.
 
„Dlhodobo udržiavame s našimi partnermi z hlavných miest a regiónov V4 úzky dialóg v otázke budúcnosti kohéznej politiky EÚ a jednotným hlasom komunikujeme aj smerom k inštitúciám EÚ. Kohézna politika EÚ, teda zjednodušene: čerpanie eurofondov,  predstavuje veľmi dôležitý zdroj verejných investícii na území nášho kraja. Aj napriek tomu, že možnosť bratislavskej župy čerpať fondy je z dôvodu klasifikácie ako viac rozvinutý región značne limitovaná. Je preto veľmi dôležité, aby sme aktívne a spoločne vstupovali do všetkých dôležitých debát v Bruseli, ktoré budú mať pre nás zásadný vplyv. Už dnes musíme bojovať o to, čo bude o tri roky,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli zorganizovala minulý týždeň workshop pre zástupcov miest a metropolitných regiónov V4. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia Európskej komisie, Európskeho výboru regiónov a stálych zastúpení pri EÚ z krajín V4. Predmetom diskusie bolo najmä postavenie metropolitných regiónov v rámci budúceho nastavenia kohéznej politiky EÚ. Tá patrí medzi kľúčové politiky EÚ a jej cieľom je vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi a zlepšenie kvality života obyvateľov. V súčasnom programovom období je na ňu vyčlenená približne tretina rozpočtu Únie. Pracovný workshop v Bruseli slúžil ako prípravné stretnutie pred nadchádzajúcim politickým summitom hlavných miest a regiónov, ktorý sa uskutočni vo Varšave začiatkom júna za prítomnosti primátorov a predsedov krajov z krajín V4.„Prioritou Bratislavskej župy na budúce programové obdobie, je riešenie štrukturálnych problémov metropolitného regiónu ako doprava, životné prostredie a sociálna inklúzia. Bratislavský kraj, ako motor hospodárskeho rastu Slovenska, musí byť zároveň oprávnený aj na podporu v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou ako výskum a inovácie, vzdelávanie a podpora ľudského kapitálu,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.