Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR

Názov poskytovateľa
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR
Adresa poskytovateľa
Stará Vajnorská 92
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR
Adresa prevádzky
Hradská 2/C/D
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať,
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
70