Zverejňovač príspevkov

Späť

Domovské vzdelávacie centrum, n.o.

Názov poskytovateľa
Domovské vzdelávacie centrum, n.o.
Adresa poskytovateľa
Jánošíkovská 791
Dunajská Lužná
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domovské vzdelávacie centrum, n.o.
Adresa prevádzky
Jánošíkovská 791
Dunajská Lužná
Kontakt
00421254980136
dvc@stonline.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov na pol ceste
Cieľová skupina
fyzické osoby nachadzajúce sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
16