Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sv. Jána z Boha, n. o. lat. Ordo Hospitale, n. o. v nem. jaz. Heim des heiligen Johannes von Gott, n.o.

Názov poskytovateľa
Domov sv. Jána z Boha, n. o. lat. Ordo Hospitale, n. o. v nem. jaz. Heim des heiligen Johannes von Gott, n.o.
Adresa poskytovateľa
Hattalova 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domov sv. Jána z Boha, n. o. lat. Ordo Hospitale, n. o. v nem. jaz. Heim des heiligen Johannes von Gott, n.o.
Adresa prevádzky
Hattalova 3
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421244458017
domovmb@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Stredisko osobnej hygieny
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriazniý zdravotný stav.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
30