Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov pre seniorov Krásna hôrka, n.o.

Názov poskytovateľa
Domov pre seniorov Krásna hôrka, n.o.
Adresa poskytovateľa
Ďumbierska 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domov pre seniorov Krásna hôrka, n.o.
Adresa prevádzky
Dunajská 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
seniori
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita